Yayınlar

ULUSAL YAYINLAR

1. Çarpık burun; yeni bir vertikal matress sütür tekniği klinik tecrübelerimiz. Ulusal Kulak Burun Boğaz hastalıkları ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi ANTALYA 2016

2. Reperatif granulom: olgu sunumu. Kahraman A, SAarıca S, YILDIRIM İ, KILIC MA. Ulusal Kulak Burun Boğaz hastalıkları ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi ANTALYA 2008

3. Piezocerrahi; dev frontal osteoma Ulusal Kulak Burun Boğaz hastalıkları ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi ANTALYA 2016

4. LOKAL İLERİ EVRE MEME KANSERLİ HASTA SONUÇLARIMIZ

B.D.Yılmaz, Ö.Alan, Ö.Kandemir, B.Dernek, P.Çelik, A.Kahraman, M.Yalçıner, M.İzmirli, M.Ünsal SSK Okmeydanı Eğitim Hast.Radyasyon Onkolojisi Klniği. 6. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi. Antalya

5.70 YAŞ ÜSTÜ MEME KANSERLİ HASTALARIMIZ Ö.Alan, Ö.Kandemir, B.Dernek, P.Çelik, A.Kahraman, M.Yalçıner, B.Dönmez, M.İzmirli, M.Ünsal SSK Okmeydanı Eğitim Hast.Radyasyon Onkolojisi Klniği. 6. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi. Antalya

6.TINO EVRESİNDEKİ MEME KANSERLİ OLGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ Ö.Alan, Ö.Kandemir, B.D.Yılmaz, M.Yalçıner, B.O.Dernek, P.Çelik, A.Kahraman, M.İzmirli, M.Ünsal SSK Okmeydanı Eğitim Hast.Radyasyon Onkolojisi Klniği. 6. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi. Antalya

7.35 YAŞ ALTI MEME KANSERLİ HASTALARIN İRDELENMESİ B.D.Yılmaz, M.Yalçıner, Ö.Alan, Ö.Kandemir, B.O.Dernek, , P.Çelik, A.Kahraman, M.İzmirli, M.Ünsal SSK Okmeydanı Eğitim Hast.Radyasyon Onkolojisi Klniği. 6. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi. Antalya

8.MEME KORUYUCU CERRAHİ UYGULANAN OLGULARIMIZIN DEĞERLENDİRİLMESİ Ö.Kandemir, B.O.Dernek, P.Çelik, A.Kahraman, B.D.Yılmaz, M.Yalçıner, Ö.Alan, M.İzmirli, M.Ünsal SSK Okmeydanı Eğitim Hast.Radyasyon Onkolojisi Klniği. 6. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi. Antalya 9.MEME KANSERLİ OLGULARIMIZDA LOKOREGIONAL NÜKS İRDELENMESİ B.O.Dernek, P.Çelik, A.Kahraman, M.Yalçıner, B.Dönmez, Ö.Alan, Ö.Kandemir, M.İzmirli, SSK Okmeydanı Eğitim Hast.Radyasyon Onkolojisi Klniği. 6. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi. AntalyaRANDEVUNUZU ALIN