Balon İle Östaki Borusu Dilatasyonu Genişletilmesi

Östaki Borusu; tanım fonksiyon

Östaki Borusu; tanım fonksiyon
Östaki tüpü orta kualak ile geniz arasında bulunur, ortakulak kısmı kemik yapıda iken geniz kısmı kıkırdak yapıdadır. Uzunluğu kişiye göre değişse de yaklaşık olarak 3.5 cm kadardır. Pozisyonu erişkinlerde yukardan aşağı dıştan içe konumlandırılmıştır çocuklarda yada genetik olarak bazı erişkinlerde daha yatay olabilir. Normalde kulak ile geniz arasında hava yada sıvı geçişine müsaade etmeyecek şekilde kapalıdır. Önceki bölümlerde de bahsettiğim gibi nefes alan bir organ olan orta kulak yutkunma sırasında östaki borusunun kendi iç kas ve kıkırdak yapısı ve çevre kaslarında etkisi ile uygun zamanda uygun miktarda açılıp kapanarak orta kulağa hava girişini sağlarken orta kulak salgılarını da genize iletir. Bu görevler ile östaki tüpü orta kulak ile dış basıncı dengeleyerek kulak zarına maksimal esneklik sağlayarak işitmede önemli rol alır. Yine açılıp kapanarak ortakulağa nefes aldırmanın yanında orta kulağı salgıları genize yönlendirerek temizler.
Östaki borusunun en önemli fonksiyonları orta kulak basıncının dış ortam basıncı ile dengelenmesini sağlamak, orta kulakta biriken salgıların boşalmasını sağlamak ve orta kulağı geniz tarafından gelen enfeksiyon ve salgılardan korumaktır.

Östaki Borusu Fonksiyonu Bozulunca Ne Olur?
Östaki kanalının yeterli fonksiyon görmemesi sonucunda orta kulak basıncının dış ortam basıncı ile eşitlenememesi durumunda orta kulakta oluşan negatif basınç erken dönemde kulakta dolgunluk hissi, kulak çınlaması, kulak tıkanıklığı, işitmede azalma hissi gibi şikâyetlere neden olurken basıncın uzun süre eşitlenememesi sonucunda orta kulakta sıvı toplanması, kulak zarının orta kulağa doğru çekilmesi, kulak zarının orta kulak yapılarına yapışması, kulak zarında içeri doğru cepleşme ve takiben kalıcı işitme kayıplarına neden olur.
Orta kulakta sıvı toplanması ile beraber kulak zarında çeşitli seviyelerde çekilme ve yapışmalar daha çok ciddi ve kronik kanal tıkanıklığı olan hastalarda oluşurken daha hafif düzeydeki fonksiyon bozukluğu olan hastalarda normal zamanlarda belirgin problem izlenmezken şikâyetler östaki kanalı mukozasında ödem ve şişmeye neden olan enfeksiyonlarda, alerjik reaksiyonlarda ya da dış ortam basıncında kısa sürede önemli değişiklik olan uçak seyahati veya suya dalış gibi durumlarda oluşur.


Östaki Borusu Tıkanıklığı Nasıl Tedavi Edilir?
Enfeksiyon ya da alerjik reaksiyon gibi sebeplere bağlı olarak kısa sürede gelişen östaki fonksiyon bozukluklarında mukoza şişliğini azaltan ilaç ve burun spreyleri genellikle faydalı olurken uzun süreli kronik östaki fonksiyonlarında ilaçla tedavi çoğu zaman başarısız olmaktadır.


Toplumda %1 civarında karşılaşılan farklı derecelerdeki kronik östaki tıkanıklıklarının tedavisinde günümüze kadar çok farklı yöntemler denenmiş olmasına karşın komplikasyon riski düşük, etkili bir yöntem bulunamamış ve belirgin şikayeti olan hastalarda orta kulak basıncının dengelenmesi amacı ile kulak zarı üzerine havalanma tüpü yerleştirilmesi en fazla tercih edilen yöntemdir. 
Balon ile Östaki Borusu Genişletilmesi Nasıl Yapılır?
Yakın geçmişte uygulanmaya başlanan “Balon ile Östaki Borusu genişletilmesi” tekniği kronik östaki kanalı tıkanıklığı olan hastalarda oldukça başarılı sonuçlar vermektedir. Bu teknikte Östaki kanalına geniz tarafındaki ağzından burun yolu ile yapılan endoskopi eşliğinde özel bir kateter ile girildikten sonra kateter üzerindeki balon kanalın kıkırdak yapıdaki bölümü içinde şişirilmekte ve kanalın genişlemesi sonucunda fonksiyonlarında uzun süreli düzelme sağlanmaktadır.
Uygun hastalarda son derece güvenli olarak uygulanan balon ile genişletme işlemi çoğunlukla genel anestezi altında yapılmakta ve bütün işlem iki taraf için 15-20 dakika civarında sürmektedir.
Östaki Borusu Genişletilmesi Kimlerde Uygulanabilir?
Östaki borusunun ciddi kronik fonksiyon bozukluğuna bağlı olarak orta kulakta sıvı birikmesi, kulak zarında çökme, cepleşme, orta kulak yapılarına yapışma gibi problemleri olan hastalar ve östaki borusu fonksiyonunun yetersiz olması nedeni ile özellikle uçak yolculuklarında ya da su altı sporları sırasında ilaç desteğine rağmen orta kulak basıncının eşitlenememesine bağlı orta kulakta sıvı toplanması, enfeksiyon, kanama ya da ciddi ağrı problemleri yaşayan hastalar “balonla Östaki Borusu genişletme” işlemi için uygun adaylardır.RANDEVUNUZU ALIN