Kulak Rekonstrüksiyonu

Doğuştan hiç var olmamış veya kaza sonucu kaybedilmiş kulakların yerine yeniden kulak yapılmasına kulak rekonstrüksiyonu denir. Doğuştan kulak yokluğu kazalarda kaybedilen kulak yokluğuna göre daha az karşılaşılan bir durumdur. Kaburga kıkırdaklarından yararlanılarak kulağın ana hatları oluşturulur ve ilk seansta kulak cildin altına gömülerek işlem tamamlanır. 3- 6 ay sonra ise 2. Seans uygulanır ve kulağın kepçesi meydana getirilir. Bu yapılan her iki seansta da genel anestezi uygulaması yapılır.

Doğuştan gelen kulak gelişim sorunlarının başında kıkırdakların bir kısmının ya da tamamının gelişmemiş olması gelir. Bunun yanı sıra kulağın normal kulak şeklini almamış olması durumu da karşılaşılan sorunlar arasında yer alır.

Kulak gelişimi bozuklukları işitmeye de etki edebilir. Dış kulak yolunun kapalı olması ileri seviyelerde işitme kaybına neden olarak hastayı hem sağlık hem de estetik yönden zor duruma sokar. Uzman cerrah tarafından işitme kaybı konusunda ayrıca bir özen gösterilerek tetkiklerin yapılması gerekir. Rekonstruktif  cerrahi yöntemleri ile kulağın sadece kepçe kısmı oluşturulabilir ve bu işlemin işitmeye bir katkı sağladığı söylenemez. Çocuklara yapılacak olan ameliyatlarda çocuğun 5 yaşını doldurmuş olması gerekir. Bazı otorler ise göğüs çapının en az 60cm olması gerektiğini söyler ben genellikle hem yaş hem göğüs gelişme kriterlerine uygun olmasını tercih ediyorum. Bu ameliyatlar zahmet gerektiren sofistike işlemlerdir ve kanımca acele edilmeden en uygun zamanda yapılmalıdır

Travma ve tümör cerrahisi sonrası kulak rekonstrüksiyonunda durum biraz daha farklıdır. Tarvmaya veya tespit edilen tümör cinsine ve tümörün olduğu yere göre meydana gelen kulak şekil bozuklukları farklılık gösterir. Bu yüzden uzman cerrah tarafından kulağın sorunları ayrıca dinlenilmeli ve her duruma göre farklı değerlendirmeler yapılarak soruna uygun tedavi planları yapılmalıdır. Kulakta kaza sonucunda hasarlar oluşmuşsa ilk olarak alanında uzman bir cerrahın müdahale etmesi gerekir. Bunun yanı sıra kulak kepçesi tümörü ile karşı karşıya kalındığında da yine bir KULAK BURUN BOĞAZ ve BAŞ BOYUN cerrahı tarafından müdahale edilmesi kulak estetiğine daha büyük yardımda bulunacaktır.

Kulakta yapılacak olan işleme göre cerrah tarafından genel ya da lokal anestezi yöntemleri uygulanır. Hastanın kulağı tamamen yoksa ve yeniden yapılacaksa genel olarak 2 veya 3 ameliyat yapılması uygun görülür. Ameliyatta ilk olarak kulağın kıkırdağına benzer bir yapı oluşturulur. Bunun içinde hastanın kendi dokularına başvurulur. Hastanın kaburgalarındaki kıkırdaktan yeterli miktarda alınır ve kulakta şekillendirilir. Uygulanan bu işlemde göğüs kafesinin gelişimi veya fonksiyonları hiçbir zarar görmez.

Kulak yapımı için yapay maddeler de kullanılabilse de insanın kendi dokuları hem doğal hem de daha uyumlu olacağı için ilk olarak bunlar tercih edilir.

Kulak ameliyatları sonucunda hastaların beklentileri çok yüksek olmaktadır. Ama bu ameliyatın rekonstrüksiyon ameliyatı olduğu unutulmamalıdır. Estetik bir ameliyat olmasa da yine de hasta tarafından kabul edilebilir sonuçlar elde edilir.