Botox tedavisinin migren baş ağrısı sıklığını azalttığı kanıtlanmıştır ve bu durum hastalar için önemli faydalar sağlar. Botox çocuklar, gebelik ve emzirme döneminde olan kadınlar dışında tüm kronik migrenli hastalara uygulanabilir. Migren ataklarının önlenmesi amacıyla bazı baş, boyun ve omuz kaslarına çoklu enjeksiyondan sonra hastaların yaklaşık %70’i migrenli gün sayısında tedavi öncesine göre %50'den fazla azalma görmektedir. Ayrıca bu hastalarda aynı zamanda yaşam kalitesi ve baş ağrısına bağlı engellilik miktarında önemli iyileşmeler gözlenmektedir. Çalışmalar ve deneyimlerimiz Botox tedavisi sonucunda hastaların işlevlerinde, canlılığında, psikolojik durumunda ve genel yaşam kalitesinde önemli bir gelişme kaydedildiğini ortaya koymaktadır.

Kronik migren botoks tedavisi yapılmış klinik çalışmalara göre, tedavi başlanmasından günler sonrasında ağrılar belirgin şekilde azalmaktadır. 2. tedavi sonrasında (24. haftada) ağrılarda ay bazında en az 9 günlük bir azalma sağlamaktadır. 
Hastaların çoğunda ilk uygulamadan günler sonra ağrlar belirgin şekilde azalır. Ancak bazı hastalarda etki 14 gün civarına kadar gecikebilir. Az oranda hastada ilk uygulamada yarar görülmeyebilir. Bu hastalarda 12. haftada bir uygulama daha yapılması tavsiye edilir. 

Kronik migren tedavisinde botox uygulaması 12-16. haftalar arasında 2. kez uygulanabilir. 24. haftada 3. doz doz uygulanıp uygulanmamasına hekim tarafından karar verilir. 

 Unutulmamalı ki, botulium toksini bu yeryüzündeki en güçlü zehirdir. Birkaç gramı dünyadaki tüm insanları öldürmeye yetebilir. Bu toksinin ilaç olması yalnızca dozu ve uygulayan kişinin eğitimli bir hekim olması nedeniyledir. Bilgisiz ve ehliyetsiz ellerde zehir özelliğini korur.