Kök Hücre Tedavisi

Kök Hücre destekli yağ transferi nedir?

 

Canlı vücudundaki tüm hücrelere dönüşebilen ve kendini devamlı yenileyebilen hücrelere, tüm hücrelerin kökeni anlamında kök hücreler adı verilmiştir.

Kök hücreler yeteneklerine, olgunlaşma durumlarına ya da oluşturabilecekleri doku gruplarına göre isim alırlar.

Bugüne kadar yapılan bazı çalışmalar yağ dokusunun kök hücre açısından oldukça zengin bir doku olduğunu göstermiştir. Örneğin; Liposuction ile alınmış 100ml’lik yağ dokusundan ortalama 10 milyon kök hücre elde edilebilir. Kök hücreler, nakledildikleri dokunun karakterini taşıyan hücrelere dönüşebilme özelliğine sahiptirler.


 

Bu yöntemin avantajları;


 

  • Kesi olmaması, sadece iğneler kullanılarak yapılabilmesi.
  • Enjeksiyon çok küçük noktalardan yapıldığından, enjeksiyon yerinde herhangi bir iz oluşmaması.
  • Yağ fazlalığı problemi ortadan kalkarken, yağ dokusundan elde edilen kök hücrelerin ihtiyaç duyulan dokulara aynı anda enjekte edilebilmesi.
  • Transfer edilen dokunun %80-90’nın hayat boyu kalıcı olması, bu özelliklerinden dolayı yalnızca normal yağ transferinin aksine belirli aralıklarla tekrarlanmasına gereksinim olmaması.


 

Kök hücre destekli yağ transferi hangi bölgelere uygulanabilir?

Yüzün genç ve dinç görünümünün belli bir zaman sonra kayboluyor olmasının nedeni, dolgunluğu sağlayan yağ yastıklarının erimesi ve yüzün bir anda sönmesidir. Yüz ve vücudun çeşitli yerlerinde yaşlılığa bağlı kayıpları düzeltmek, hacim artırmak ve dolgunluk sağlamak için kullanabilecek yöntemlerden en doğal ve sağlıklı olanı kök hücre destekli yağ ve doku enjeksiyonlarıdır. Yanaklar, alın, yanak-dudak çizgisi, dudaklar, çene ucu, göğüs, kalça ve bacaklardaki çökük alanlar bu uygulamanın yapıldığı alanlardır.


 

Operasyonun herhangi bir yan etkisi bulunmakta mıdır?

Yağ enjeksiyonu bilinenin aksine, doğru teknikler kullanılarak yaşayabilirliği artırdığında vücudumuz için en uygun dolgu maddesidir. Nitekim, kök hücre destekli yağ enjeksiyonu, günümüze kadar yapılan çalışmalar içerisinde yağ hücrelerinin yaşayabilirliğinin artırılması yönünden devrim niteliği taşımaktadır. Ayrıca, kişinin kendi yağ hücrelerinin kullanılıyor olması herhangi bir alerjik yan etki riskini ortadan kaldırıyor.


 

Estetik amaçlı kullanımı dışında, tedavi amaçlı olarak ta oldukça geniş bir alana sahiptir.