KULAK ÇINLAMASI

   KULAK ÇINLAMASININ NEDENİ

    Bazı zamanlar kulağımda zil sesi duyuyorum bu normal midir? Kafa içinde ki bu seslere genel olarak tinnitus denilir ve çok yaygındır. Tinnitus zaman zaman ortaya çıkabilir veya siz sürekli olarak bir ses duyabilirsiniz. Çok kalın veya çok ince olabilir, tek kulağınızda veya her iki kulağınızda da duyabilirsiniz. Zil sesi sürekli olduğunda bu kişiyi çok rahatsız edebilir. Hatta bu rahatsızlık kişilerin normal hayatlarını etkiliyecek boyuta kadar çıkabilir.

 

    BAŞKA İNSANLAR KULAĞIMIN İÇİNDEKİ BU SESLERİ DUYABİLİR Mİ?

    Bu genellikle olmaz ancak bazı durumlarda dinleyen kişi bir çeşit ses duyabilir. Bu tip tinnituslara objektif tinnitus denilir. Çoğunlukla ya bir damar anormalliğinden dolayı veya kasların kasılması sonucu orta kulakta meydana gelen seslerden ötürü gelişir.

 

    TİNNİTUS (ÇINLAMA) NEDENİ NEDİR?

    Sesin sadece hasta tarafından duyulduğu subjektif tinnitusun birçok olası nedeni vardır. Bazı nedenler kötü değildir (örnek olarak küçük bir kulak kiri geçici bir süre tinnitus yapabilir.) Bunun yanında enfeksiyon, kulak zarında delinme, orta kulakta sıvı birikmesi ve orta kulakta ki kemiklerin eklem yerlerinin sertleşmesi gibi daha önemli nedenler de olabilir. Tinnitus baş ve boyun bölgesindeki damar genişlemeleri veya sinirden kaynaklanan bir tümörden dolayı da olabilir. Bu problemlerde işitme kaybı da vardır. Allerji, yüksek veya düşük tansiyon, tümör, şeker hastalığı, tiroid problemleri, baş ve boyun bölgesine gelen darbeler, bazı ilaçlar (romatizma ilaçları, bazı antibiyotikler, sakinleştirici ilaçlar ve aspirin) tinnitusa neden olabilir. Her durum için tedavi çok farklıdır. Bu nedenle konusunda uzmanlaşmış bir doktora kontrol olmak ve kulak çınlamasının gerçek nedenini bulmak çok önemlidir.

 

Tinnitus (Çınlama) Nedenleri

Dış Kulak

Orta Kulak

İç Kulak

İşitme ve Denge Siniri

Yabancı cisimler

Kulak kiri

Dış kulak yolu salgısı

Sıvı toplanması

Enfeksiyon

Kulak zarı ve Orta kulak kemikçiklerinin hastalıkları

Yaşlılığa bağlı çınlamalar

Gürültüye maruz kalma

Kulağa zararlı ilaç kullanımı

Meniere Hastalığı

Nadir karşılaşılan sinir tümörleri

    Tinnitus çoğunlukla işitme sinirlerinin mikroskopla görülebilecek kadar küçük olan uçlarında meydana gelen hasarlardan ötürü gelişir. Bu sinir uçlarının sağlıklılığı doğru ve kesin duymayı sağlar ve bunlarda meydana gelecek bir hasar işitme kaybı ve tinnitusa yol açar. İlerlemiş yaşla birlikte sinir uçlarında bazı değişiklikler meydana gelir bu da beraberinde tinnitusu getirir. Ne yazık ki birçok insan endüstriyel gürültünün, yangın alarmlarının, yüksek sesle müzik dinlemenin ve diğer gürültülerin ne kadar zararlı olduğundan ya habersiz yada bunu umursamamaktadır.

  
    Kulak Çınlamasının Diğer Sebepleri:
• Kuvvetli beden hareketlerinden sonra kulakta “nabız atması” şeklinde duyulan sesler tamamen normal olup dinlenme ile kendiliğinden geçer.

• Yaşlılıkla birlikte ortaya çıkan çınlamalar, kulak fonksiyon­larının zayıflamakta olduğunu gösterir.

• Şeker hastalığında, tiroid. bezi bozukluklarında kulak çınla­maları şeklinde sesler duyulmakta, hastahk belirtilerinin zayıflaması ile birlikte azalmaktadır.

• Kimyevi ve toksit maddelerle zehirlenen kimselerde, kulak çınlamaları zehirlenme belirtilerinden sayılmaktadır.

• Uyuşturucu madde, alkol ve aşırı tütün tüketen kimselerde de kulak çınlamaları görülmektedir.

• Bazı hastalıkların tedavisinde kullanılan streptomisin, neo­misin, kanamisin gibi antibiyotiklerin alınmasında kulak çınlama­ları bir yan etki olarak ortaya çıkarlar.

• Dış kulak yolu, tamamen, kulak kiri ile kapandığında, orta­kulak ve içkulak iltihaplarında, diş ve dişeti iltihaplarında, kan kanserinde (lösemi) kulak çınlamasına benzer sesler duyulabil­mektedir.

• Ayrıca, işitme sinirlerini içine alan bir sinir sistemi hastalı­ğında da kulak çınlaması görülebilir.

    TEDAVİ

    Vakaların çoğunda özel bir tedavi yoktur. Eğer doktorunuz gerçek nedeni bulursa bunu ortadan kaldırmaya yönelik tedavi sonucunda kulağınızdaki çınlamalar da ortadan kalkar. Bunun için bazı röntgen filmleri ve denge testlerine ihtiyaç duyulabilir. Bunlara rağmen tinnitusun nedeni çoğu zaman bulunamaz. Neden ortaya konulmamış olmasına rağmen bazı durumlarda ilaçlar yardımcı olmaktadır.

 EĞER BİR NEDEN ORTAYA KONULAMAZSA TİNNİTUSUN AZALMASI İÇİN BİR ŞEY YAPILABİLİR Mİ?

    Her şeyden önce işitme sisteminin vücudun en hassas sistemi olduğu hatırlanmalıdır. Bu nedenle aşağıdakileri yapmanız önerilir.

    1. Yüksek sesli müziğe maruz kalmayın

    2. Kan basıncını sürekli kontrol ettiriniz.

    3. Tuz alımını kısıtlayın

    4. Sinir sistemine uyarıcı etkisi olan kahve, kola ve sigaradan uzak durun.

    5. Günlük egzersizler kan akımınızı düzenler.

    6. Yeterince dinlenin ve çok yorulmayın

    7. Sesten endişelenmeyin. Kulak çınlamanız sizin sağır olmanıza ve aklınızı kaybetmenize neden olmaz. Bu sesleri rahatsız edici ama önemsiz bir gerçek olarak kabul edin ve olabildiğince yok saymayı öğrenin. Bu çeşit kontrol ya kişinin kendini tembihlemesiyle yada maskeleme yöntemiyle başarılabilir.

    8. Sinirliliğinizi ve gerginliğinizi en aza indirin.

  MASKELEME TEDAVİSİ (TİNNİTUS MASKER)

   Bazı hastalarda ugultuyu duymayı engelleyen yada ugultuyu unutturan tedaviler uygulanabilmektedir. ugultuyu baskılayan ses üreten elektronik cihazlara tinnitus masker denir. bu cihaz kendi başına olabildiği gibi kalasik işitme cihazlarının içine entegre şekildede olabilir. tinnitus masker kulağa yerleştirildikten sonra hastanın uğultuyu duymayacağı şekilde ses verilir kişiye özel olan bu tedavi ile ilaçlardan fayda görmeyen hastalar tedevi edilebilmektedir.

BİZDE KLİNİĞİMİZDE İLAÇLARDAN FAYDA GÖRMEYEN BİRÇOK HASTAMIZI BU YÖNTEMLE TEDAVİ ETTİK. UYGUN HASTA GRUBUNA HALEN ÖNERİYORUM.